AVÍS LEGAL

El present avís legal estableix les condicions d'accés a el web www.edicionscalligraf.com,, d'ara endavant, el web, i d'ús dels seus continguts tals com el codi de font, disseny, estructura de navegació, base de dades, textos, imatges , fotos, so i qualsevol altra creació, d'ara endavant, els CONTINGUTS.

 

I. IDENTIFICACIÓ

El web és Titularitat d'Edicions Cal·lígraf SL, amb domicili en C / Monturiol nº 2, 1º, 1ª de Figueres (17600). Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 2858, foli 213, Full GI-53075, inscripció 1ª - NIF B-55.119-218, d'ara endavant el Titular.

II. DADES DE CONTACTE DEL TITULAR

C / Monturiol nº 2, 1r, 1a, 17600 Figueres

Telèfon: 615.26.17.64

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

III. TITULARITAT I CONDICIONS D'ÚS I ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

El Titular dels drets de propietat intel·lectual de el web, així com, el responsable del tractament de les dades d'identificació personal recollides a través de el web és el Titular. La utilització d'aquest lloc Web atribueix la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió sense reserves a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a la mateixa. El Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de el web, així com les condicions generals d'ús de el web. Per això, el Titular, recomana a l'Usuari, llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a la pàgina web de forma lliure i gratuïta.

IV. COMPROMÍS DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, a aquestes Condicions Generals, així com, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic. L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

- Utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

- Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del Titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

- Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents al Titular o a tercers.

- Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

V. RESPONSABILITAT L'USUARI

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Titular pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei, en relació amb la utilització del Web.

L'ús no autoritzat dels continguts de el web o la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual del Titular donarà lloc a les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

El Titular vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre i / o eliminar, a la seva discreció, els Continguts o excloure a l'Usuari del Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que, segons el parer del Titular resultin contràries a la moral, l'ordre, els bons costums o que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi del Titular o els seus col·laboradors.

VI. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

El Titular es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través d'aquest en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En conseqüència, el Titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels Continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari els portarà a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats al Titular en aquest sentit.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d'aquesta pàgina web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi de font i software, són de l'exclusiva propietat del Titular o de tercers, els drets dels quals hagin estat reconeguts pel Titular, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com, la seva reproducció, distribució, modificació, alteració o descompilació més enllà del que permetin les fórmules de sindicació de continguts.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com, un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal.

Únicament s'autoritza a l'Usuari la visualització i descàrrega dels continguts de el web, per al seu ús personal i no comercial.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

El Titular plenament conscienciat de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent al respecte, té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals. Garantint que les dades personals seran utilitzades, amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

El Titular informa als Usuaris que les dades que ens faciliti en el moment de registrar-se com Usuari o amb posterioritat a través dels serveis habilitats, seran introduïdes en un fitxer automatitzat Titularitat del Titular.

Aquestes dades s'utilitzaran per a la gestió de la relació amb els Usuaris, ampliació i millora dels Continguts i per a l'enviament d'informació o publicitat per correu electrònic. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, el fet de facilitar les seves dades al Titular equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà. El present consentiment s'atorga sense perjudici de tots els drets que l'assisteixen en virtut de la LO 15/1999, i especialment de la possibilitat que l'Usuari pugui exercir gratuïtament els drets d'oposició, d'accedir, rectificar, d'informació i de cancel·lació de les seves dades personals i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que podrà exercir mitjançant petició escrita dirigida al Titular a l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la...

El Titular comunica a l'Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis. No obstant això, la no complementació d'aquestes dades podrà impedir al Titular prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests serveis.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el Titular el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

IX. ESPECIAL PROTECCIÓ A MENORS

El Titular considera que la protecció de les dades de caràcter personal dels menors és essencial pel que, en el cas que l'Usuari sigui menor d'edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia de l'DNI de el pare o tutor signant a la següent adreça dalt indicada. El Titular no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer el Titular d'aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

X. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió ligitosa o que incumbeixi a

l lloc web www.edicionscalligraf.com, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Figueres ( Espanya).